Czym jest Gestalt?

Słowo “Gestalt”  oznacza -postać, figurę, zorganizowaną całość. Twórcą tego podejścia był Frederic Fritz Perls, Gestalt należy do nurtu terapii humanistycznych. Terapia Gestalt ma charakter fenomenologiczny i jej celem jest uświadomienie. Dzięki uświadomieniu Sobie, że to my sami odczuwamy, myślimy i zachowujemy się, bierzemy odpowiedzialność za Siebie i swoje życie.

Terapia kładzie nacisk na własne przeżycie, na odczuwaniu “tu i teraz”.

Celem terapii Gestalt jest poszerzanie świadomości siebie Samego, własnych uczuć, myśli, potrzeb i sygnałów z ciała. Dzięki terapii Gestalt człowiek rozwija umiejętności zaspokajania swoich potrzeb oraz uczy się odpowiedzialności za swoje wybory i działania.